Liên hệ

Văn phòng Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất XNK Trường Giang

Add: 77A - KTT 810 - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội

Tel: 043 687 6327/29  *  Fax: 043 687 6328

Mr Sáng - 0986 156 228

Email - truonggiangig@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

Văn phòng Hải Dương - Hưng Yên - Hải Phòng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản XNK Trường  Giang

Đông Giao - Cẩm Giàng -  Hải Dương

Tel: 03203 789 355   *   Fax: 043 687 6328

Mr Sáng  - 0986 156 228

Email: truonggiangig@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

Văn phòng Bắc Ninh - Bắc Giang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất XNK Trường Giang

Add: Số 409 Nguyễn Trãi - P. Bồ Sơn - TP. Bắc Ninh

Tell : 0241.3896852    *     Fax : 0241.3896908

Mr Sáng - 0986156228

Email: truonggiangig@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------

Văn phòng Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Thái Nguyên

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản XNK Trường  Giang

Mr Mạnh - 0904 863 228

Email: themanh2005hdn@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

Văn Phòng Thái Bình - Hà Nam - Hưng Yên

Mr Sáng - 0986 156 228

Email:  sangdv80@gmail.com