Tổng công ty Cổ phần may Hưng Yên Hugaco


“Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP (Hugaco) là một trong số ít những doanh nghiệp dệt may Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương xứng với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của toàn ngành”. Đó là đánh giá của ông Lê Tiến Trường – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Đại hội đại biểu cổ đông của Tổng Công ty tổ chức ngày 20/3/2015.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hugaco trong nhiệm kỳ 2010-2014 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu chính sau 5 năm đều tăng trưởng gấp đôi trở lên. Đáng chú ý, vốn điều lệ tăng 130%, doanh thu tăng 150%, lãi sau thuế tăng 162%, chia cổ tức trên 30%, trong đó mức chia cổ tức năm 2014 là 65%. Trong bối cảnh các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang “lép vế” trước doanh nghiệp FDI thì Hugaco vẫn giữ vững vai trò doanh nghiệp hàng đầu Tập đoàn và ngành khi mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu của toàn ngành. (Năm 2010 xuất khẩu toàn ngành trên 11 tỷ USD,  năm 2014 con số này 24,5 tỷ USD, tăng 120%).

Tổng công ty Hugaco tiếp tục là một hình ảnh đẹp về doanh nghiệp có vốn Nhà nước với việc tập trung chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia gánh vác các nhiệm vụ chung của Tập đoàn, giúp đỡ và đồng hành cùng các đơn vị gặp nhiều khó khăn như hỗ trợ quản trị, chia sẻ đơn hàng với May Sơn Động, mua lại và phục hồi May Ninh Bình…đến nay các công ty này đều đã vượt qua khó khăn, bắt đầu hòa vốn.

Các công ty may mặc tại Hưng Yên

Có thể khẳng định nhiệm kỳ 2010-2014 của HĐQT Tổng Công ty nói chung và năm 2014 nói riêng, May Hưng Yên đã thể hiện bước phát triển mạnh mẽ về thế và lực.Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, sản phẩm chất lượng tốt, vị thế và thương hiệu Hugaco không ngừng được nâng cao. Tình hình tài chính lành mạnh là một thế mạnh vững chắc để Tổng Công ty phát triển lâu dài trong những nhiệm kỳ tới.

Đạt được kết quả này, theo ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, là do sự quyết tâm của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV và đặc biệt là sự tin tưởng và chia sẻ của các cổ đông. “Nếu Tổng Công ty giảm bớt các khoản đầu tư mở rộng, không chia sẻ khó khăn cùng các đơn vị khác, chậm chăm lo đời sống người lao động cũng như không quan tâm tới an sinh xã hội thì tỉ lệ phân phối lợi nhuận và cổ tức sẽ còn cao hơn. Nhưng chính sự cảm thông  và thống nhất cao của cổ đông đối với những quyết định của HĐQT đã góp phần đưa Tổng Công ty phát triển bền vững, có trách nhiệm với Nhà nước, người lao động và cộng đồng. Sự tin tưởng này khiến HĐQT và ban lãnh đạo không ngừng cố gắng hơn nữa, quyết tâm đưa Hugaco phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cổ đông”.

Nhiệm kỳ vừa qua, May Hưng Yên đã đạt đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, đó vừa là niềm tự hào nhưng cũng thách thức đối với HĐQT nhiệm kỳ tới. Giữ vững tốc độ tăng trưởng như hiện này trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, các Hiệp định thương mại tự do dần có hiệu lực… là nhiệm vụ mà HĐQT mới phải để ra kế hoạch thực hiện.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận định tự động hóa, chuyên môn hóa và nâng cao năng suất lao động vẫn là hướng đi cần thiết trong giai đoạn mới song những giải pháp này chưa thể giải quyết triệt để bài toán động lực phát triển cho doanh nghiệp. Quan trọng nhất đối với Hugaco là phải đổi mới được giải pháp kinh doanh, chuyển dần sang phương thức sản xuất FOB và ODM, tham gia chuỗi cung ứng để chủ động nguồn nguyên phụ liệu, tăng năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu. Để làm được điều này rất cần sự quyết tâm của ban lãnh đạo cũng như sự ủng hộ từ phía các cổ đông. Với phương thức mới cùng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Tổng Công ty, ông Trường tin tưởng rằng Hugaco sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, là niềm tự hào và là động lực đóng góp vào phát triển chung của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.


Tổng Giám đốc Vinatex chụp ảnh cùng HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
Bước sang nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đại hội cổ đông đã thống nhất bầu ra HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Dương
2. Bà Lương Thị Hữu
3. Ông Tạ Minh Tân
4. Bà Phạm Nguyên Hạnh
5. Bà Phạm Thị Phương Hoa
6. Bà Phạm Thị Lan Hương
7. Ông Nguyễn Văn Trưng
Ban Kiểm soát gồm:
1. Bà Bùi Thị Lý
2. Ông Trần Văn Cao
3. Ông Đỗ Văn Thuần
VH