Hướng dẫn cách tính giá thành trong sản xuất bao bì nhựa

Chào các anh, chị

Em là lính mới, hiện nay em đang làm kế toán cho một công ty chuyên sản xuất bao bì nhựa (Chai, lọ nhựa). Sếp em giao cho em tính giá thành. Mặt hàng thì nhiều, lặt vặt. Em không biết chọn phương pháp tính giá thành nào cho hợp lý. Bác nào có kinh nghiệm trong ngành nhựa giúp đỡ em với.
Đối tượng tập hợp chi phí?
Phương pháp tính chi phí sản phẩm dd ?....
em xin cám ơn nhiều
Công ty em có 3 phân xưởng.:wall:

Trả lời cách tính giá thành cho công ty sản xuất bao bì nhựa

Nếu công ty bạn sản xuất nhiều chai, lọ nhựa với các cỡ khác nhau thì bạn tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ.
Còn nếu sản xuất cả chai, lọ nhựa, bao bì nhựa... nói chung nhiều loại khác nhau thì bạn áp dụng phương pháp hệ số
( Bạn xem lại tài liệu chút là làm tốt ngay mà, những thứ này đc học rất cụ thể, rất chi tiết rùi còn gì)

Phần thứ 2

Thứ nhất: Đối tượng tập hợp chi phí?
- Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn của 1 quá trình
- với những sản phẩm sản xuất đơn chiếc hay theo đơn đặt hàng thì đối tượng là sản phẩm đơn hoặc cả hợp đồng đó.
Cần phân biệt giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành: đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quá trìnhcông nghệ hoặc từng giai đoạn nhưng đối tượng tính giá thành chỉ là những sản phẩm hoàn thành của cả quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn công nghệ.
Thứ 2: Phương pháptính chi phí sản phẩm dở dang:
Có rất nhiều phương pháp tính giá sản phẩm dở nhưng mà phương pháp: Tuỳ đối tượng tính giá thành mà chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ là:Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Theo phương pháp này toàn bộ giá trị sp dở dang được tính theo chi phí NVL trực tiếp, các chi phí khác coi như không có giá trị sản phẩm dở cuối kỳ.
GTrị sản phẩm dở cuối kỳ = [(Chi phí NVL dở đầu kỳ + chi phí NVL phát sinh trong kỳ)/ (Klượng sản phẩm hoàn thành + KL sản phẩm dở)] * Khối lượng sản phẩm dở cuối kỳ]
Tuy nhiên phổ biến là hay áp dụng là phương pháp tính giá trị sản phẩm dở theo khố lượng sản phẩm hoàn thành tương đương:
Đối với phương pháp này: chi phí NVL trược tiếp dở cuối kỳ = [(dở đầu kỳ + phát sinh trong kỳ)/ (sản phẩm hoàn thành + SP dở )] * khối lượng sản phẩm dở.]
Còn lại các chi phí khác ( nhân công, chi phí chung) tính theo công thức:
Thôi viết theo công thức cho gọn nhé
Dck =[(Dđk + Cn)/ (Qht + Q'd)] * Q'd
(Q'd = Qd x % hoàn thành)
Trong đó:
Dđk, Dck: Chi phí sản phẩm dở đầu kỳ, cuối kỳ
Cn: chi phí phát sinh trong kỳ
Qht: Khối lượng sản phẩm hoàn thành 
Qd: Khối lượng sản phẩm dở cuối kỳ
Q'd khối lượng sản phẩm dở cuối kỳ đã quy đổi ra khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương theo mức độ chế biến hoàn thành

Chúc các bạn thành công hơn nữa trong việc tính gia thành sản xuất bao bì nhựa nilon nhé