Các loại nhựa tự phân hủy sinh học có sẵn trên thị trường hiện nay

Ngày nay ta thấy nhiều hơn các sản phẩm gắn mác sinh học, các loại hộp đựng làm từ ngô, bã mía, tre và rất nhiều loại túi nilon phân hủy sinh học. Các sản phẩm này có tốt hơn là nhựa và nilon truyền thống? Còn tùy thuộc. Khi tìm hiểu kỹ hơn thì câu chuyện khá phức tạp, có nhiều khái niệm na ná, những lời giải thích không rõ ràng làm chúng ta nhầm lẫn. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ dạo một vòng qua các định nghĩa

  

(Vì rất nhiều từ dưới đây thường được dịch thành phân hủy, trong bài này mình xin phép quy ước: phân hủy = có thể trở về các hợp chất có trong tự nhiên,  phân rã = có thể trở thành các mảnh nhựa nhỏ hơn, compost = phân hủy trong điều kiện ủ phân)

Bioplastic: loại nhựa có nguồn gốc sinh học như bột ngô, thực vật. Nhựa sinh học này có thể có hoặc không phân hủy được.
Bio-based/ plant-based: loại sản phẩm có nguồn gốc sinh học như ngô, bã mía, lúa mỳ. Sản phẩm gốc sinh học này có thể có hoặc không phân hủy được.
Biodegradable: có khả năng phân hủy trở về tự nhiên. Nhưng chưa chắc đã có thể phân hủy bằng cách ủ phân (compost), nhiều khả năng chỉ phân hủy được trong điều kiện công nghiệp.
Compostable: có thể phân hủy bằng ủ phân và trở về tự nhiên.
Degradable: có thể phân rã thành các mảnh nhỏ hơn. từ này chưa chắc có nghĩa là có thể phân hủy sinh học.
Photodegradable: có thể phân rã thành các mảnh nhỏ hơn nhờ vào ánh sáng mặt trời.
Oxo-biodegradable plastic: nhựa vẫn làm từ nguyên liệu gốc dầu mỏ truyền thống, được trộn thêm phụ gia đặc biệt để bắt nó phải phân rã. Phụ gia này có thể bao gồm kim loại nặng, hoặc bột ngô để làm kết cấu của nó yếu đi và dễ dàng phân rã. Loại nhựa này bị tranh cãi là không thể dùng từ biodegradable vì chúng chỉ phân rã xuống thành hạt vi nhựa (microplastic) chứ không có chứng minh nào chúng sẽ biến mất hoàn toàn nhờ vi sinh vật.
Hydro-biodegradable plastic: nhựa có nguồn gốc sinh học như bột ngô, thực vật… Chúng cũng có thể phân hủy, tuy nhiên nhiều khả năng chúng chỉ phân hủy được trong điều kiện công nghiệp.

Một vài loại ủ phân để bạn hiểu thêm. 

Commercial composting: ủ phân trong điều kiện công nghiệp, nhiều loại nhựa sinh học chỉ có thể phân hủy ở điều kiện này. Giai đoạn ủ tối thiểu là 21 ngày, với nhiệt độ trên 60ºC trong ít nhất 7 ngày và quay thường xuyên. Ủ công nghiệp nhanh hơn so với ủ tại nhà. Không phải thành phố nào cũng sẵn có cơ sở vật chất này
Home composting: ủ phân tại nhà.

*Greenwashing: là một xu hướng trong marketing sử dụng để một công ty, một sản phẩm, hay một điều luật trông có vẻ như thân thiện với môi trường. Mục đích có thể là vì lợi nhuận, hay uy tín mà thật ra sản phẩm đó, công ty đó hoặc điều luật đó không thực sự có lợi cho môi trường. Các thông điệp thường không rõ ràng và ít khi được chứng minh kỹ càng.