Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng nhân viên cơ điện

Thông tin tuyển dụng nhân viên cơ điện

Bộ phận tuyển dụng: Cơ điện Vị trí tuyển dụng: Nhân viên cơ điện Số lượng: 02 nhân viên Giới ... ... Xem thêm

Thông tin tuyển dụng nhân viên kế toán sản xuất

Thông tin tuyển dụng nhân viên kế toán sản xuất

Bộ phận tuyển dụng: Kế toán. Vị trí tuyển dụng: Kế toán sản xuất Số lượng: 02 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 23 trở lên. Mô tả công việc:  + Nhận phiếu ... ... Xem thêm

Thông tin tuyển dụng nhân viên thủ kho

Thông tin tuyển dụng nhân viên thủ kho

Bộ phận tuyển dụng: Kế toán. Vị trí tuyển dụng: Thủ kho. Số lượng: 02 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 23 trở lên. Mô tả công việc:  + Nhận kế hoạch giao hàng . ... Xem thêm

Thông tin tuyển dụng nhân viên Hành chính - Nhân sự

Thông tin tuyển dụng nhân viên Hành chính - Nhân sự

Bộ phận tuyển dụng: Hành chính nhân sự. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính nhân sự. Số lượng: 02 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 23 trở lên. Mô tả công ... ... Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh bao bì Nilon cho Đại Lý

Tuyển nhân viên kinh doanh bao bì Nilon cho Đại Lý

Do nhu cầu phát triển thị trường Nhà máy sản xuất bao bì nhựa tử Plastics tại Đoàn Tùng, Thanh Miện, tuyển dụng 8 Nhân viên kinh doanh và 01 Trưởng phòng kinh doanh. Cụ thể như sau I. Mô tả công ... ... Xem thêm

Nhân Viên Thiết Kế Market làm việc tại Nhà máy Thanh Miện Hải Dương

Nhân Viên Thiết Kế Market làm việc tại Nhà máy Thanh Miện Hải Dương

Bộ phận tuyển dụng: Kỹ thuật. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế Maka. Số lượng: 02 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 22 trở lên. Mô tả công việc: - Thiết kế ... ... Xem thêm

Tuyển Kiếm Soát Chất Lượng KCS Cho Nhà máy SX tại Thanh Miện Hải Dương

Tuyển Kiếm Soát Chất Lượng KCS Cho Nhà máy SX tại Thanh Miện Hải Dương

Bộ phận tuyển dụng: Quan lý chất lượng (KCS) Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kiểm tra chất lượng. Số lượng: 03 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 22 trở lên. Mô tả công ... ... Xem thêm

Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Sự làm việc tại Nhà máy SX Tại Thanh Miện Hải Dương

Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Sự làm việc tại Nhà máy SX Tại Thanh Miện Hải Dương

Bộ phận tuyển dụng: Hành chính nhân sự. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính nhân sự. Số lượng: 03 nhân viên. Giới tính/ Độ tuổi: Nam/ Nữ / Tuổi từ 22 trở lên. Mô tả công việc: - ... ... Xem thêm

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Năm 2019 Văn Phòng Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Năm 2019 Văn Phòng Hà Nội

Do nhu cầu phát triển thị trường mở rộng quy mô sản xuất cho Nhà máy Công ty Trường Giang có nhu cầu tuyển dụng Vị trí nhân viên kinh doanh cho Văn Phòng Hà Nội. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh ... Xem thêm

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Năm 2019 Chi Nhánh Hải Dương

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Năm 2019 Chi Nhánh Hải Dương

Do nhu cầu phát triển thị trường trên địa bàn và mở rộng quy mô sản xuất cho Nhà máy Công ty Trường Giang có nhu cầu tuyển dụng Vị trí nhân viên kinh doanh cho CN Hải Dương. Vị trí tuyển dụng: ... ... Xem thêm